Gwendy Gigi z Pískových dolů

 fena, dlouhosrstá  

  nar. 2. 10. 2007   

22/00000000101030/2,30   

výborná   

 

Wolf z Pískových dolů Gaston Hop-Trop ICh. Denny Jarvin-Box
Zuzana Hop-Trop
ICh. Flavia z Pískových dolů Ch. Koró ze Sídlberku CS
Cariola Roli CS
Ch. Gigi z Pískových dolů Ch. Koró ze Sídlberku CS Delavar z Neuštejna CS
Dory ze Sídlberku CS
Ch. Cassie z Pískových dolůe z Pískových dolů D-Blue-Diamant von Cottas
ICh. Barborka Ra-Mi CS